Yazılarım

Dostum

Ögeyi Oylayın
(15 oy)

Dostum diye başlamak gerekir yoksa yine okunanlar yanlış anlaşılır cehalet bilmeme değildir genel olarak.Cehalet öğrenmeme anlamındadır Yani araştırmamadır.

Dostum diye başlamak gerekir yoksa yine okunanlar yanlış anlaşılır cehalet bilmeme değildir genel olarak.Cehalet öğrenmeme anlamındadır Yani araştırmamadır.Pekala tahsil görmüş biride cahil olabileceği gibi onun karşısında bulunan ve o ne kadar tahsil görmemiş biride cahil olabilir.Hiç bir insan hiç bir zaman her şeyi tam olarak bilemez.Örneğin bir doktor bir elektrik teknisyeninin bilgisine sahip değildir.Bir elektrik teknisyeni bir uçağı uçuramaz,bir pilot genler hakkında pek bilgi sahibi değildir.Bir genetik mühendisi;bir marangoz gibi örneğin bir kapı yapamaz ve monte edemez Demek ki hiç bir şahıs her şeyi bilemeyeceğine göre cehaletin tanımı bu değildir.
Peki nedir cehalet ve cahil toplum?
Cahillik kuşku ve bunun sonucunda sorgulama ve tabi ki sorgulamanın sonucunda da araştırma yetisinin olmadığı insanlar ve bu tarz insanların çoğunlukta olduğu bir toplumdur.Genel olarak bireysel gibi tanımlarsak da toplumu bireyler meydana getirdiği için ağırlıklı olarak bu insanların çoğunluğunun teşkil ettiği toplumlara da cahil toplum diyebiliriz. her ne kadar acımasız bir benzetme olsa dahi Ne yapar bu toplumlar?Kendisine dikte ettirilen bilgileri öğrenirler.Kolaylıkla başka kişi,kişiler ve aynı ortak çıkarlara sahip kurumlar ve o kurumların baskı altında tuttuğu kişi ve kişiler tarafından yönlendirilirler.Daha somut bir örnek verilirse hep aynı gazetelerin hep aynı tv lerin aynı basın yayın kuruluşlarının haberleri ve küçüklükten beri beynine kazınmış hep aynı dogmaların ışığı veya karanlığı altında yürürler.Farklı kaynaklara bakmazlar.Zaten bu toplumlarda demokrasi,insan hakları bağımsız hukuk sistemi gibi kavramlar ya gelişmemiştir ya da dünyaya öyle gösterilmek için çakma ve teorik kavramlardır.İş pratiğe gelince uygulanmaz.Böyle olunca da hak dağılımı adil değildir.Ekonomi bozukluk arz eder;üretim az ve tüketim çoktur.Cari açık fazladır hep birbirine bağlı olarak yıllar boyu süreç içinde gelişir Tabi ki bundan bunalan insanlar,zaten gündelik hayatın içinde sıkıntıdayken ,kafalarını yormamak anlamında kendilerine verileni alırlar. Fazladan bir şeyleri araştırma ve öğrenme yoluna gidecek kadar zamanı ve takati kendilerinde bulmazlar.Onlar için eğitim sadece okulda verilen veya çeşitli kurslarda para karşılığı elde edilendir.Bu yüzden de eğitimsiz kalırlar.Bu bir kısır döngüdür.Ayrıca eğitimsizliğin sonucu cehalet değildir.Cehaletin Sorgulama yeteneği olmayan insan zihniyetinin sonudur:cehalet. Ve cahil insanlar çoğu konuyu bilirler;herkes tarihçi,herkes hukukçu,herkes spor yazarı,herkes ilahiyatçı ve herkes politikacıdır bu toplumlarda .Bu da mantıklı düşünsene kişi zaten bu konularda kendini eksik görse ve kibirli olmasa zaten bu konularda fikir yürüteceğine az da olsa tarih okur,felsefe okur Aslında bu kavram sosyolojik ve tarihsel bir süreç olup,ciltlerle kitap yazılabilir elbette kısacası insanoğlu neyi yaşamak isterse bu dünyada onu yaşar herkes aynı doğar ama tercihler sıralamalar ve seçimler aklını kullanmada yatar .
Ne deyim akılsız desem haddimi aşmış olurum akıllı desem sen mi bize akıl öğreteceksin diye cevap alırım en iyisi kendi bildiğim nasıl sizlerin de kendilerinizin daha iyi bildiği gibi kalın sağlıcakla .

Erez EĞİLMEZ